Mededeling Covid-19

Maastricht, 19 maart 2020 

Geachte partner, 

Het coronavirus grijpt ons allemaal aan. Het persoonlijke leven van ons allen staat op zijn kop. De impact van het Covid-19 virus op de hele samenleving is gigantisch. Er komen vele uitdagingen op ons af waarbij we met een gezamenlijke aanpak sterker staan. 

Onze missie voor de komende weken is duidelijk: een zo goed en veilig mogelijke omgeving bieden voor onze medewerkers en onze klanten. Het is voor ons van groot belang dat wij onze leveringen aan onze klanten zo goed mogelijk op peil houden. Daarbij hebben wij ook onze partners (staalleveranciers, decoil bedrijven en transporteurs) nodig. 

Aangezien noch wij in Nederland en Duitsland noch onze partners in andere landen beschermd zijn tegen dergelijke maatregelen, zou het kunnen gebeuren dat wij moeten besluiten tot maatregelen die impact kunnen hebben op onze leveringen en service aan onze klanten. Ook onze partners (toeleverende fabrieken, decoil partners en expediteurs) hebben ons reeds laten weten dat er maatregelen worden genomen . U begrijpt ongetwijfeld dat dit kan leiden tot capaciteitsbeperkingen. We verontschuldigen ons bij voorbaat voor het eventuele ongemak dat u van deze maatregelen zou kunnen ondervinden. 

Aangezien het Covid-19-virus overmacht betreft en we op dit moment de verdere effecten niet kunnen inschatten, zijn vertragingen in leveringen aan ons en aan u mogelijk. 

Hoewel we ernaar streven om de overeengekomen leveringsdata zo goed mogelijk te halen, moeten we er uit voorzorg op wijzen dat eerder overeengekomen en toekomstige leveringsdata onder voorbehoud zijn, ongeacht de contractuele overeenkomsten. 

Wij verzekeren u dat Vogel Stahl er alles aan zal doen om ook in deze moeilijke tijden een betrouwbare partner voor u te zijn. Helaas hebben ook wij geen invloed op overmacht. 

Wij willen gezamenlijk met u deze uitdagende tijd zo goed mogelijk het hoofd bieden en verblijven met vriendelijke groet, 

Het Vogel Stahl Team.

Wij verwijzen u graag naar de bijgesloten pdf voor deze informatie in alle talen.